logo
  • 06/10/2017

Настимир Ананиев и Антони Тренчев са лицата на новото сдружение СЕГА

Настимир Ананиев е роден през 1975 г. в гр. София

Името на сдружението е абревиатура от думите Сигурност, Евроатлантизъм и Гражданска Активност

Антони Тренчев и Настимир Ананиев са лицата на новото сдружение СЕГА, което беше регистрирано в Софийски градски съд.

Сформирането на сдружението е по инициатива на млади хора, които имат за
цел все повече техни връстници да вземат дейно участие в обществения живот
в България. Призивът им е насочен към формирането и отстояването на
активна гражданска позиция по ключови за обществото въпроси и е против
политическата апатия и примирение с тези обстоятелства, които отдалечават
България от качеството на живот в напредналите западни икономики.

Името на сдружението е абревиатура от думите Сигурност, Евроатлантизъм и
Гражданска Активност – СЕГА.

Учредителите са заложили на тези думи неслучайно „Сигурността, във
всичките и разновидности – физическа, финансова или национална, е ключов
момент от всяка една държавническа доктрина. Евроатлантизмът е
цивилизационният избор на България и за нас не може да има никакво
отстъпление от този път. И не на последно място – гражданската активност.
Тя е гръбнакът на нашето общество и е от екзистенциално значение за
младото поколение. То трябва да бъде проактивно и да взима участие в
процесите в държавата, ако искаме и идните поколения да решат да градят
своето бъдеще в страната ни така, както го правим ние“ коментираха
учредителите.

За лица на сдружение СЕГА те са поканили Настимир Ананиев и Антони
Тренчев, народни представители в 43-то Народно събрание, впечатлени от
работата на депутатите по редици законодателни инициативи, касаещи
електронното гласуване, пътната безопасност и битката за електронно
управление. Ананиев и Тренчев приели с удоволствие поканата и
предизвикателството да спомогнат за реализирането същински граждански
виждания за ефективно управление на страната и да привлекат допълнително
млади хора за каузата правене на политика в България.

Сдружението ще фокусира работа си върху редица каузи – прозрачност на
управлението и разходването на публичния ресурс, ефективна борба с
корупцията, налагането на пътната безопасност като трайно присъстваща тема
на обществото, работещо и ефективно електронно управление и гласуване,
създаване на стимули за микро и малък бизнес и дълбока и необратима
съдебна реформа, резултираща в бързо и качествено правораздаване.

Сдружението вече има мрежи от симпатизанти в София, Пловдив, Варна,
Бургас, Смолян, Пловдив област, Кюстендил, Плевен, Благоевград, Разград,
Кърджали и Добрич.

Учредители отправят покана към всички граждани, които припознават каузите
на сдружението и имат конкретни предложения за тяхното реализиране, да се
присъединят като членове или симпатизанти. “Единствените рестриктивни
условия са да имате навършено пълнолетие и да не сте били съпричастни към
репресивните служби на тоталитарния комунистически режим,” уточняват от
сдружение СЕГА.