logo
 • 18/09/2014

Моите приоритети

1.Малък и среден бизнес

  • данъчни облекчения;
  • достъп до външни пазари (повишаване на износа);
  • достъп до талант (работна ръка);
  • промяна от разрешителния режим за правене на бизнес към уведомителен;
  • лесен достъп до кредитиране на малкия бизнес;

2.Младите хора

  • данъчни облекчения за млади семейства с повече от едно дете;
  • еднократен финансов стимул при трето и четвърто дете, но при определени условия, които да ограничат злоупотребите;
  • справяне с младежката безработица;
  • стажове в чужбина по време на обучението;

3.Превенция на битова престъпност

  • неприкосновена частна собственост;
  • адекватно полицейско присъствие, където е нужно;
  • опростен и бърз начин за подаване на жалби;
  • обществен контрол върху полицейските управления по райони;

4.Благоустройство на градската среда

  • подобряване на инфраструктурата в 23 МИР;
  • ефективно използване на евросредствата;
  • адекватна охрана на паркове и градинки;

5.Външен имидж на България

  • подобряване на имиджа на България в чужбина, чрез силна външна политика, отстояване на националния интерес и работа с българите,живеещи в чужбина;

 

Виж пълната програма на Реформаторския блок

Програма на РЕФОРМАТОРСКИЯ БЛОК


Изработено от Evgeni Tochev